Európsky úrad pre boj proti podvodom

Všeobecné kontaktné údaje

Všeobecné kontaktné údaje

Milí návštevníci,

chceme vám poskytnúť čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie služby. Našou prioritou je odpovedať na vaše otázky, ktoré sa priamo týkajú činnosti úradu OLAF. Ak sa vaša otázka týka jednej z týchto tém, kliknite na zodpovedajúci odkaz a vyplňte kontaktný formulár:

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že v prípade, keď sa na úrad OLAF písomne obrátia novinári, ukladáme ich kontaktné údaje do našej databázy.

Ak sú vaše otázky všeobecnejšieho charakteru, kontaktujte službu Europe Direct

Telefónne čísla našich útvarov:

Centrala Telefoniczna Komisji Europejskiej +32-2-299.11.11
Hovorcovia +32-2-298.55.49
Riaditeľstvo A – vyšetrovanie I
zamestnanci EÚ, nové finančné nástroje, centralizované výdavky, vonkajšia pomoc
+32-2-298.47.64
Riaditeľstvo B – vyšetrovanie II
obchodné colné podvody, podvody, tabak a falzifikáty, poľnohospodárske a štrukturálne fondy
+32-2-299.43.16
Riaditeľstvo C – podporné služby pre vyšetrovania
riadenie toku práce, operačná analýz a súdna analýza, právne poradenstvo
+32-2-298.65.38
Riaditeľstvo D – politika
rozvoj politiky, predchádzanie podvodom, interinštitucionálne a vonkajšie vzťahy, strategické analýzy, podávanie správ, spoločné operácie, Hercule
+32-2-296.72.21

Poštová adresa:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adresa pre návštevníkov:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Upozorňujeme, že na túto adresu nie je možné zasielať poštu.