Európsky úrad pre boj proti podvodom

Všeobecné kontaktné údaje

Všeobecné kontaktné údaje

Milí návštevníci,

chceme vám poskytnúť čo najrýchlejšie a najspoľahlivejšie služby. Našou prioritou je odpovedať na vaše otázky, ktoré sa priamo týkajú činnosti úradu OLAF. Ak sa vaša otázka týka jednej z týchto tém, kliknite na zodpovedajúci odkaz a vyplňte kontaktný formulár:

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že v prípade, keď sa na úrad OLAF písomne obrátia novinári, ukladáme ich kontaktné údaje do našej databázy.

Ak sú vaše otázky všeobecnejšieho charakteru, kontaktujte službu Europe Direct

Telefónne čísla našich útvarov:

Centrala Telefoniczna Komisji Europejskiej +32-2-299.11.11
Hovorcovia +32-2-298.55.49
Riaditeľstvo A – Výdavky – operácie a vyšetrovania
Interné vyšetrovania; Priame výdavky – operácie a vyšetrovania; Zdieľané riadenie – operácie a vyšetrovania
+32-2-295.95.58
Riaditeľstvo B – Príjmy a medzinárodné operácie – vyšetrovania a stratégia
Stratégia boja proti podvodom v oblasti ciel, obchodu a tabaku; Nezákonný obchod, zdravie a životné prostredie – operácie a vyšetrovania; Clá a obchod – operácie a vyšetrovania; Medzinárodné operácie a vyšetrovania
+32-2-299.43.16
Riaditeľstvo C – Vedomostné centrum pre boj proti podvodom
Stratégia a analýza boja proti korupcii a podvodom; Spravodajstvo a operačná analýza; Digitálna stratégia a forenzná analýza
+32-2-298.65.38
Riaditeľstvo D – Všeobecné záležitosti
Právne predpisy a program boja proti podvodom; Právne poradenstvo; Stredisko pre správu dokumentov; Financie a dodržiavanie predpisov, obstarávanie a bezpečnosť
+32-2-298.65.38    

Poštová adresa:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adresa pre návštevníkov:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Upozorňujeme, že na túto adresu nie je možné zasielať poštu.