Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Kontakt

Kontakt

Szanowni Państwo!

Udzielanie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośrednio działalności OLAF-u jest dla nas niezwykle istotne. Dlatego prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy, w zależności od tego, czego dotyczy Państwa pytanie:

Jeśli Państwa pytanie ma charakter bardziej ogólny, prosimy kontaktować się z serwisem Europe Direct .

Kontakt telefoniczny z naszymi działami:

Centrala Telefoniczna Komisji Europejskiej +32-2-299.11.11
Rzecznik +32-2-298.55.49
Dyrekcja A – Wydatki – Działania i Dochodzenia
Dochodzenia Wewnętrzne; Wydatki Bezpośrednie – Działania i Dochodzenia; Zarządzanie Dzielone – Działania i Dochodzenia
+32-2-295.95.58
Dyrekcja B – Dochody i Działania Międzynarodowe – Dochodzenia i Strategia
Strategia Zwalczania Nadużyć Finansowych w zakresie Ceł, Handlu i Tytoniu; Nielegalny Handel, Zdrowie i Środowisko – Działania i Dochodzenia; Cła i Handel – Działania i Dochodzenia; Międzynarodowe Działania i Dochodzenia
+32-2-299.43.16
Dyrekcja C – Centrum Wiedzy o Zwalczaniu Nadużyć Finansowych
Strategia i Analiza w zakresie Zwalczania Korupcji i Nadużyć Finansowych; Wywiad i Analiza Operacyjna; Strategia Cyfrowa i Kryminalistyka
+32-2-298.65.38
Dyrekcja D – Zagadnienia Ogólne
Prawodawstwo i Program UE w zakresie Zwalczania Nadużyć Finansowych; Doradztwo Prawne; Kancelaria; Finanse i Zgodność z Przepisami, Zamówienia Publiczne i Bezpieczeństwo
+32-2-298.65.38    

Nasz adres korespondencyjny:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adres dla odwiedzających:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II 30
1000 Brussels
Belgium

Uwaga: na ten adres nie można wysyłać poczty.