Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Kontakt

Kontakt

Szanowni Państwo!

Udzielanie szybkich i precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośrednio działalności OLAF-u jest dla nas niezwykle istotne. Dlatego prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy, w zależności od tego, czego dotyczy Państwa pytanie:

Jeśli jesteś dziennikarzem i zwracasz się do OLAF-u na piśmie, informujemy, że zachowamy Twoje dane kontaktowe w naszej bazie danych.

Jeśli Państwa pytanie ma charakter bardziej ogólny, prosimy kontaktować się z serwisem Europe Direct .

Kontakt telefoniczny z naszymi działami:

Centrala Telefoniczna Komisji Europejskiej +32-2-299.11.11
Rzecznik +32-2-298.55.49
Dyrekcja A – Dochodzenia I
Pracownicy UE, Nowe Instrumenty Finansowe, Wydatki Scentralizowane, Pomoc Zewnętrzna
+32-2-298.47.64
Dyrekcja B – Dochodzenia II
Oszustwa Celne, Tytoń i Towary Podrobione, Rolnictwo i Fundusze Strukturalne
+32-2-299.43.16
Dyrekcja C – Wsparcie Dochodzeniowe
Zarządzanie Przepływem Pracy, Analiza Operacyjna i Kryminalistyka, Doradztwo Prawne
+32-2-298.65.38
Dyrekcja D – Polityka
Rozwój Polityki, Zapobieganie Nadużyciom Finansowym, Współpraca Międzyinstytucjonalna i Stosunki Zewnętrzne, Analiza Strategiczna, Sprawozdawczość, Wspólne Działania, Hercule
+32-2-296.72.21

Nasz adres korespondencyjny:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Adres dla odwiedzających:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II 30
1000 Brussels
Belgium

Uwaga: na ten adres nie można wysyłać poczty.