an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach

Sonraí teagmhála ginearálta

Sonraí teagmhála ginearálta

A Chuairteoir, a chara,

Le cuidiú linn seirbhís ghasta, éifeachtach a sholáthar duit, tugaimid tús áite do do cheisteanna a bhaineann go díreach le gníomhaíochtaí OLAF a fhreagairt. Mar sin, líon isteach ceann de na foirmeacha thíos má bhaineann do cheist le:

Má bhíonn ceist níos ginearálta agat, téigh i dteagmháil le Europe Direct

Le dul i dteagmháil linn ar an nguthán:

Lárionad Guthán an Choimisiúin Eorpaigh +32-2-299.11.11
Urlabhraí +32-2-298.55.49
Stiúrthóireacht A - Oibríochtaí agus Imscrúduithe
Imscrúduithe Inmheánacha; Caiteachas Díreach - Oibríochtaí agus Imscrúduithe; Bainistiú Comhroinnte - Oibríochtaí agus Imscrúduithe
+32-2-298.96.76
Stiúrthóireacht B - Imscrúduithe agus Straitéis
Straitéis Frithchalaoise an Chustaim, na Trádála agus an Tobac; Trádáil Aindleathach, Sláinte agus Comhshaol - Oibríochtaí agus Imscrúduithe; Custam agus Trádáil - Oibríochtaí agus Imscrúduithe; Oibríochtaí Idirnáisiúnta agus Imscrúduithe
+32-2-299.43.16
Stiúrthóireacht C - An Lárionad Eolais um an bhFrithchalaois
Frithéilliú, Straitéis Frithchaloise agus Anailís; Anailís Faisnéise agus Oibríochtúil; Straitéis Dhigiteach agus Fóiréinsic
+32-2-298.65.38
Stiúrthóireacht D - Gnóthaí Ginearálta
Clár Reachtaíochta agus Frithchalaoise; Comhairle Dhlíthiúil; Lárionad Bainistithe Doiciméad; Airgeadas agus Comhlíonadh, Soláthar agus Slándáil
+32-2-298.65.38    

Seoladh poist:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Brussels
Belgium

Seoladh do chuairteoirí:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Brussels
Belgium

Tabhair faoi deara nach féidir post a sheoladh chuig an seoladh seo.