Skip to main content
European Anti-Fraud Office

Opći podaci za kontakt

Dragi posjetitelju,

kako bismo vam mogli pružiti brzu i učinkovitu uslugu, naš je prioritet odgovoriti na vaša pitanja izravno povezana s aktivnostima OLAF-a. Stoga vas molimo da ispunite jedan od obrazaca ukoliko se vaše pitanje odnosi na sljedeće:

Ukoliko je vaše pitanje općenitog sadržaja, molimo vas da kontaktirate službu Europe Direct

Za kontaktiranje naših službi telefonskim putem:

Telefonska centrala Europske komisije+32-2-299.11.11
Glasnogovornik+32-2-298.55.49
Uprava A – Rashodi – Operacije i istrage
Unutarnje istrage; Izravni rashodi – Operacije i istrage; Podijeljeno upravljanje – Operacije i istrage
+32-2-295.95.58
Uprava B – Prihodi i međunarodne operacije
Istrage i strategija; Strategija za borbu protiv prijevara u području carina, trgovine i duhana; Nezakonita trgovina, zdravlje i okoliš – Operacije i istrage; Carina i trgovina – Operacije i istrage; Međunarodne operacije i istrage
+32-2-299.43.16    
Uprava C – Centar znanja za borbu protiv prijevara
Borba protiv korupcije, strategija za borbu protiv prijevara i analiza; Obavještajna i operativna analiza; Digitalna strategija i forenzika
+32-2-298.65.38    
Uprava D – Opći poslovi
Zakonodavstvo i program za borbu protiv prijevara; Pravni savjeti, Centar za upravljanje dokumentima; Financije i usklađenost, nabava i sigurnost
+32-2-298.65.38

Naša poštanska adresa:

European Commission
European Anti-Fraud Office (OLAF)
1049 Bruxelles
Belgium

Adresa za posjete:

European Anti-Fraud Office (OLAF)
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles
Belgium

Na ovu adresu ne primamo poštu.