Európsky úrad pre boj proti podvodom

OZNÁMENIE PODVODU

OZNÁMENIE PODVODU

Odpovedzte na všetky otázky a do voľného textového poľa na konci uveďte podrobné vysvetlenie.

Chýbajú informácie

KONTAKTNÉ ÚDAJE

 
 
 
 

OZNÁMENIE

 

Objektívne opíšte skutkové okolnosti. Vo Vašej výpovedi sa snažte byť čo najpresnejší a podľa možností uveďte overiteľné informácie, akými sú: referenčné číslo projektu, sumy, dátumy a skutočnosť, či ste už ohlásili tento podvod/nezrovnalosť iným orgánom.