Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

ZGŁASZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania i udzielić szczegółowych wyjaśnień w polu tekstowym na końcu.

Brakujące informacje

DANE KONTAKTOWE

 
 
 
 

ZGŁOSZENIE

 

Proszę opisać fakty w sposób obiektywny. Oświadczenie proszę formułować w sposób możliwie dokładny oraz, w miarę możliwości, podać informacje możliwe do sprawdzenia, takie jak: numer referencyjny projektu, kwoty, daty oraz czy dane nadużycie / daną nieprawidłowość zgłoszono już uprzednio innym organom.