Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

PRANEŠIMAS APIE SUKČIAVIMĄ

PRANEŠIMAS APIE SUKČIAVIMĄ

Atsakykite į visus klausimus ir išsamiai paaiškinkite formos pabaigoje esančiame laisvos formos teksto laukelyje.

Trūksta informacijos

KONTAKTINIAI DUOMENYS

 
 
 
 

PRANEŠIMAS

 

Pateikite objektyvų faktų aprašymą. Pasistenkite, kad jūsų pareiškimas būtų tikslus, ir, jei įmanoma, pateikite tokią informaciją, kurią galima patikrinti, pavyzdžiui, projekto nuorodą, sumas, datas ir tai, ar jau pranešėte apie šį sukčiavimo arba pažeidimo atvejį kitoms tarnyboms.