Evropský úřad pro boj proti podvodům

OZNÁMENÍ PODVODU

OZNÁMENÍ PODVODU

Odpovězte prosím na všechny otázky a do textového pole na konci formuláře podrobně popište situaci.

Chybí údaje

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 
 
 
 

OZNÁMENÍ

 

Popište prosím skutečnosti objektivně. Snažte se vyjadřovat přesně a je-li to možné, uveďte ověřitelné informace, například číslo projektu, částky, datum a zda jste tento podvod či nesrovnalost již oznámili jiným orgánům.