Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Om oss

Om oss

Läs om Olafs uppdrag, ansvarsområden och typer av ärenden.

Olafs struktur och högsta ledning.

Rapporter om Olafs arbete.

Lagstiftning som fastställer Olafs roll och verksamhet.

En kommitté med fem oberoende externa experter ska stärka och garantera Olafs oberoende.

Läs om hur Olaf bildades.

Vanliga frågor om Olaf och om hur man rapporterar misstänkta bedrägerier.