Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

O nas

O nas

Zadania, uprawnienia i obszary działalności

Struktura organizacyjna i kadra kierownicza wyższego szczebla OLAF-u.

Sprawozdania dotyczące pracy OLAF-u

Przepisy określające rolę i działalność OLAF-u

Komitet złożony z niezależnych ekspertów zewnętrznych odpowiada za zwiększenie i zagwarantowanie niezależności OLAF-u. 

Historia utworzenia OLAF-u

Najczęściej zadawane pytania na temat OLAF-u i zgłaszania mu nadużyć finansowych