Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

Dwarna

Dwarna

Dikjarazzjoni tal-missjoni, il-mandat u oqsma ta’ attivitajiet.

Struttura organizzazzjonali u maniġment superjuri tal-OLAF.

Rapporti dwar il-ħidma tal-OLAF.

Il-leġiżlazzjoni li tiddefinixxi r-rwol u l-attivitajiet tal-OLAF.

Kumitat ta’ ħames esperti esterni indipendenti responsabbli biex issaħħaħ u jiggarantixxi l-indipendenza tal-OLAF.

L-istorja tal-OLAF

Mistoqsijiet frekwenti dwar l-OLAF u dwar ir-rappurtar ta’ frodi lill-OLAF.