Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai

Par mums

Par mums

Pamatuzdevums, pilnvaras un darbības jomas.

Organizatoriskā struktūra un OLAF augstākā vadība.

Ziņojumi par biroja darbu.

Tiesību akti, kurā ir definētas biroja funkcijas un darbība.

Piecu neatkarīgu ārēju ekspertu komiteja, kas atbild par biroja neatkarības nostiprināšanu un garantēšanu.

Biroja vēsture

Jautājumi un atbildes par biroju un par krāpšanas gadījumu paziņošanu birojam.