Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

Apie mus

Apie mus

Uždaviniai, įgaliojimai ir veiklos sritys.

OLAF organizacinė struktūra ir vyresnioji vadovybė.

Su OLAF veikla susijusios ataskaitos.

Teisės aktai, kuriuose apibrėžiama OLAF paskirtis ir veikla.

Nepriklausomų išorės ekspertų komitetas, atsakingas už OLAF nepriklausomumo stiprinimą ir garantavimą. 

OLAF istorija.

Dažnai užduodami klausimai apie OLAF ir apie tai, kaip OLAF pranešti apie sukčiavimo atvejus.