an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach

Fúinne

Fúinne

Ráiteas misin, sainordú agus réimsí gníomhaíochtaí.

Struchtúr eagrúcháin agus ardbhainistíocht OLAF.

Tuarascálacha a bhaineann le hobair OLAF.

Reachtaíocht ina sainítear ról agus gníomhaíochtaí OLAF.

Coiste de chúigear saineolaí seachtrach neamhspleách atá freagrach as neamhspleáchas OLAF a neartú agus a ráthú.

Scéal OLAF.

Ceisteanna coitianta faoi OLAF agus faoi chalaois a thuairisciú do OLAF.