Euroopan petostentorjuntavirasto

Tietoa OLAFista

Tietoa OLAFista

OLAFin tehtävät ja toimivaltuudet.

OLAFin organisaatiorakenne ja ylin johto.

OLAFin työhön liittyviä raportteja.

OLAFin roolia ja tehtäviä koskeva lainsäädäntö.

OLAFin toimintaa valvoo riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden komitea.

OLAFin kehitysvaiheet.

Vastauksia kysymyksiin OLAFista ja OLAFille tehtävistä ilmoituksista.