Euroopa Pettustevastane Amet

Tutvustus

Tutvustus

Ülesannete kirjeldus, volitused ja tegevusvaldkonnad.

OLAFi organisatsioonistruktuur ja kõrgem juhtkond.

OLAFi tööga seotud aruanded.

OLAFi rolli ja tegevust määratlevad õigusaktid.

Viiest sõltumatust väliseksperdist koosnev järelevalvekomisjon, mille ülesanne on tagada OLAFi sõltumatus ja selle tugevdamine.

OLAFi lugu.

Korduma kippuvad küsimused OLAFi ja OLAFile pettusest teatamise kohta.