Evropský úřad pro boj proti podvodům

O nás

O nás

Poslání, mandát a oblasti naší činnosti

Organizační struktura a vrcholové vedení úřadu OLAF.

Zprávy týkající se činnosti úřadu OLAF

Právní předpisy vymezující úlohu a činnost úřadu OLAF

Výbor nezávislých externích odborníků odpovědný za posilování a zajišťování nezávislosti úřadu OLAF.

Historie úřadu OLAF

Časté dotazy ohledně úřadu OLAF a hlášení podvodů tomuto úřadu.