Европейска служба за борба с измамите

За нас

За нас

Мисия, правомощия и области на дейност.

Организационна структура и висше ръководство на OLAF.

Доклади за работата на OLAF.

Законодателство за ролята и дейностите на OLAF.

Съвет от петима независими външни експерти, който отговаря за укрепване и гарантиране на независимостта на OLAF.

Историята на OLAF.

Често задавани въпроси за OLAF и за съобщаването на OLAF за измами.