Evropski urad za boj proti goljufijam

Naše delo

Naše delo

Kaj je urad OLAF

Evropska unija financira številne programe in projekte, ki izboljšujejo življenje prebivalcev v EU in drugod. Nepravilna poraba sredstev iz proračuna EU in izogibanje plačilu davkov, dajatev ali prelevmanov, ki se stekajo v proračun EU, zato neposredno oškodujeta državljane EU in slabita celotno evropsko povezovanje.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je edini organ EU, pooblaščen za odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje goljufij s finančnimi sredstvi EU.

Naloge urada OLAF:

  • vodi neodvisne preiskave goljufij in korupcije v zvezi s finančnimi sredstvi EU in skrbi, da se denar davkoplačevalcev EU porabi za projekte, ki ustvarjajo delovna mesta in gospodarsko rast v Evropi,
  • prispeva k večjemu zaupanju državljanov v institucije EU s preiskavami hujših kršitev, ki jih storijo uslužbenci EU in člani institucij EU,
  • razvija premišljeno politiko EU za boj proti goljufijam.

Kaj dela urad OLAF

Urad OLAF preiskuje zadeve v zvezi z goljufijami, korupcijo in drugimi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU in zadevajo:

  • vse odhodke EU: glavne kategorije odhodkov so strukturni skladi, kmetijski skladi in skladi za razvoj podeželja, neposredni odhodki in zunanja pomoč,
  • nekatera področja prihodkov EU, predvsem carine,
  • sum hujših kršitev v ravnanju osebja in članov institucij EU.

Preiskave urada OLAF

Urad OLAF prejema prijave sumljivega ravnanja in morebitnih goljufij iz različnih virov. Informacije največkrat izvirajo iz kontrol organov, pristojnih za upravljanje sredstev EU v institucijah ali državah članicah.

Urad pri vsaki prijavi najprej opravi predhodno presojo in preveri, ali spada v njegovo pristojnost oziroma izpolnjuje merila za začetek preiskave.

Vsako začeto preiskavo uvrsti v eno od treh kategorij:

  • notranje preiskave: upravne preiskave v institucijah in organih Evropske unije, katerih namen je razkriti goljufije, korupcijo in druge oblike nezakonitega ravnanja, ki škoduje finančnim interesom Evropske unije, vključno s hujšimi nepravilnostmi pri opravljanju službenih dolžnosti;
  • zunanje preiskave: upravne preiskave zunaj institucij in organov Evropske unije, katerih namen je razkriti goljufije in drugo nezakonito ravnanje fizičnih in pravnih oseb. Zadeve veljajo za zunanje preiskave, kadar urad opravi večino preiskovalnega dela;
  • koordinacija: urad sodeluje pri preiskavah, ki jih izvedejo pristojni organi držav članic ali drugi organi EU, in sicer pri zbiranju in izmenjavi informacij in kontaktnih podatkov.

Smernice za preiskovalne postopke za osebje urada OLAF
Načrt upravljanja 2019
Strateški načrt 2016-2020