Oficiul European de Luptă Antifraudă

Ce facem

Ce facem

Misiunea OLAF

Bugetul Uniunii Europene finanțează numeroase programe și proiecte care îmbunătățesc viața cetățenilor din UE și din afara ei. Utilizarea necorespunzătoare a fondurilor acordate de la bugetul UE sau sustragerea de la plata impozitelor, a taxelor și a altor sume datorate care alimentează bugetul UE îi afectează în mod direct pe cetățeni și prejudiciază întregul proiect european.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este singurul organism al UE care are misiunea de a identifica, de a investiga și de a stopa actele de fraudă cu fonduri ale UE.

În îndeplinirea misiunii sale, OLAF:

  • realizează investigații independente cu privire la acte de fraudă și corupție în care sunt implicate fondurile UE, pentru a se asigura că banii contribuabililor sunt direcționați către proiecte care pot crea locuri de muncă și favoriza creșterea economică în Europa
  • contribuie la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE, investigând cazurile de abateri grave ale personalului UE și ale altor membri ai instituțiilor europene
  • elaborează o politică solidă de combatere a fraudei în UE.

Ce poate investiga OLAF

OLAF poate investiga aspecte legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale UE, vizând:

  • toate cheltuielile UE - principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern
  • anumite tipuri de venituri ale UE, în special taxele vamale
  • suspiciunile de abateri profesionale grave ale personalului și ale membrilor instituțiilor UE.

Ciclul de viață al unei investigații făcute de OLAF

OLAF primește, din diverse surse, informații privind posibile fraude și abateri. În majoritatea cazurilor, aceste informații rezultă din controalele efectuate de persoanele responsabile pentru gestionarea fondurilor UE în cadrul instituțiilor europene sau în statele membre.

Toate sesizările primite de OLAF fac obiectul unei evaluări inițiale pentru a se stabili dacă se încadrează în domeniul de competență al Oficiului și dacă îndeplinesc criteriile pentru deschiderea unui caz.

Investigațiile pot include interviuri și inspecții la sedii și pot intra într-una dintre următoarele trei categorii:

  • investigații interne: investigații administrative în cadrul instituțiilor și organismelor Uniunii Europene în scopul detectării fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv a abaterilor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale.
  • investigații externe: investigații administrative în afara instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, în scopul detectării fraudei sau a altor abateri comise de persoane fizice sau juridice. Cazurile sunt clasificate drept investigații externe dacă OLAF furnizează majoritatea materialelor aferente.
  • cazuri de coordonare: OLAF contribuie la anchetele desfășurate de autoritățile naționale sau de alte organisme ale UE, prin facilitarea colectării și schimbului de informații și stabilirea de contacte.

După ce s-a încheiat investigația, Oficiul recomandă luarea de măsuri instituțiilor UE și guvernelor naționale în cauză: de obicei este vorba despre inițierea unor anchete penale, recuperări financiare sau alte măsuri disciplinare. OLAF monitorizează apoi felul în care sunt transpuse în practică aceste recomandări. 

Orientări pentru personalul OLAF privind procedurile de investigație
Planul de management 2019 
Planul strategic 2016-2020