Europski ured za borbu protiv prijevara

Što radimo

Što radimo

Što je OLAF?

Proračunom Europske unije financira se niz programa i projekata koji poboljšavaju život građana diljem EU-a i šire. Nepravilno korištenje sredstvima iz proračuna EU-a ili utaja poreza, carina i pristojbi kojima se financira proračun Unije izravno šteti europskim građanima i dovodi u pitanje cijeli europski projekt.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) jedino je tijelo EU-a ovlašteno za otkrivanje, istraživanje i suzbijanje prijevara sa sredstvima EU-a.

Europski ured za borbu protiv prijevara ispunjava svoje zadaće:

  • provođenjem neovisnih istraga o prijevarama i slučajevima korupcije povezanima sa sredstvima EU-a kako bi osigurao da se sav novac poreznih obveznika EU-a dodjeljuje projektima kojima se otvaraju radna mjesta i potiče rast u Europi
  • doprinosom jačanju povjerenja građana u institucije EU-a istraživanjem teških povreda dužnosti osoblja EU-a i članova institucija EU-a
  • razvijanjem dobre politike borbe protiv prijevara na razini EU-a.

Što radi OLAF?

OLAF istražuje predmete povezane s prijevarom, korupcijom i drugim kaznenim djelima koja utječu na financijske interese EU-a, a odnose se na:

  • sve rashode EU-a: glavne su kategorije potrošnje strukturni fondovi, fondovi za poljoprivrednu politiku i ruralni razvoj, izravni rashodi i vanjska pomoć
  • određeni dio prihoda EU-a, uglavnom carine
  • sumnje na teške povrede dužnosti osoblja i članova institucija EU-a.

Trajanje istrage OLAF-a

OLAF prima informacije o mogućim prijevarama i nepravilnostima iz brojnih različitih izvora. U većini predmeta takve informacije rezultat su kontrola koje provode osobe nadležne za upravljanje fondovima EU-a u europskim institucijama ili u državama članicama.

Svi navodi koje zaprimi OLAF prolaze početnu procjenu kako bi se utvrdilo jesu li u nadležnosti Ureda i ispunjavaju li kriterije za otvaranje istrage.

Kad se predmet otvori, razvrstava se u jednu od sljedeće tri kategorije:

  • interne istrage: interne istrage administrativne su istrage unutar europskih institucija i tijela koje se pokreću radi otkrivanja prijevara, korupcije i svih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Europskih zajednica, uključujući i ozbiljna pitanja koja se odnose na izvršavanje službenih dužnosti
  • vanjske istrage: vanjske istrage administrativne su istrage izvan institucija i tijela Europske unije koje se pokreću u svrhu otkrivanja prijevara i drugih nepravilnosti koje su počinile fizičke ili pravne osobe. Predmeti su razvrstani kao vanjske istrage u kojima OLAF osigurava većinu istražnih radnji
  • koordinacijski predmeti: OLAF pridonosi istragama koje provode nacionalna tijela ili druge službe Zajednice te omogućuje prikupljanje i razmjenu informacija i kontakata.

Smjernice osoblju OLAF-a o istražnim postupcima
Plan upravljanja za 2019.
Strateški plan 2016. – 2020.