Europski ured za borbu protiv prijevara

Povijest

Povijest

Europski ured za borbu protiv prijevara poznat je i kao OLAF, što je pokrata za njegovo ime na francuskom jeziku: Office de Lutte Anti-Fraude.

 

2018

Ville Itälä imenovan je glavnim direktorom OLAF-a.

2015

Nakon organizacijskog restrukturiranja Junckerove komisije Glavna je uprava za gospodarske i financijske poslove (DG ECFIN) od OLAF-a preuzela nadležnost u području zaštite eura.

2013

Uredba br. 883/2013 o istragama OLAF-a stupila je na snagu 1. listopada 2013. Donijela je znatne promjene u radu OLAF-a i njegovim odnosima s različitim dionicima. Uredbom se dodatno definiraju prava dotičnih osoba, uvodi godišnja razmjena stajališta između OLAF-a i institucija EU-a te zahtijeva da svaka država članica odredi službu za usklađivanje borbe protiv prijevara.

Izdane su smjernice o istražnim postupcima (GIP). Riječ je o skupu internih pravila koja osoblje mora primjenjivati kako bi se osiguralo da se OLAF-ove istrage provode na usklađen i dosljedan način.

2012

U OLAF-ovu su unutarnju organizaciju i istražne postupke 1. veljače 2012. uvedene znatne promjene uglavnom kako bi se ojačali istražna funkcija i doprinos OLAF-a politikama u području borbe protiv prijevara.

2011

Donesena je nova strategija Europske komisije kako bi se poboljšali sprečavanje i otkrivanje prijevara, uvjeti za istrage prijevara te povrat sredstava i odvraćanje.

Giovanni Kessler imenovan je glavnim direktorom OLAF-a.

2010

OLAF je pokrenuo novi web-alat, sustav za obavješćivanje o prijevarama (FNS), kojim se građanima omogućuje prosljeđivanje informacija koje se odnose na moguću korupciju i prijevare putem interneta.

2006

OLAF je 2006. prvi put sam proveo toliko istraga da se njihov broj izjednačio s brojem slučajeva u kojima je OLAF pomagao tijelima država članica.

Provedena je velika unutarnja reorganizacija OLAF-a s ciljem naglašavanja OLAF-ova operativnog rada, poboljšanja komunikacije unutar Ureda te jačanja njegova upravljanja.

2004

Europska zajednica utvrdila je program „Hercule” kako bi promicala aktivnosti povezane sa zaštitom svojih financijskih interesa.

2000

Franz-Hermann Brüner imenovan je glavnim direktorom osnivačem OLAF-a.

1999

Nakon događaja koji su doveli do ostavke Santerove Komisije, podneseni su prijedlozi za uspostavu novog tijela za borbu protiv prijevara (OLAF) s većim istražnim ovlastima. Ti su prijedlozi rezultirali:

1995

UCLAF je dobio ovlasti za pokretanje istraga na vlastitu inicijativu na temelju informacija iz različitih izvora. Svi su odjeli Komisije bili dužni obavijestiti UCLAF o svim slučajevima sumnje na prijevaru u područjima njihove nadležnosti.

1993

UCLAF-ove su se ovlasti postupno povećale prema preporukama Europskog parlamenta.

1988

Radna skupina „Jedinica za koordinaciju sprečavanja prijevara” (UCLAF) osnovana je u okviru Glavnog tajništva Europske komisije. UCLAF je radio uz nacionalne službe za borbu protiv prijevara i pružao koordinaciju i pomoć potrebne za rješavanje slučajeva transnacionalnih organiziranih prijevara.