Jordbruk och landsbygdsutveckling

Lärarutbildningsmaterial

Lärarutbildningsmaterial

cap comm
Lärarutbildningsmaterial

VARFÖR BEHÖVS MATERIALET?

Aktuella studier har visat att Europeiska unionens stadsbefolkning och i synnerhet unga människor är bortkopplade från jordbruket när det gäller livsmedel. De saknar även kunskap om den större roll som bönder har – för samhället och ekonomin – inte bara att förse oss med livsmedel och skydda miljön och våra naturresurser, utan även att trygga en livskraftig landsbygd och glesbygd. Materialet har utformats för att motverka denna brist på koppling.

VAD INNEHÅLLER MATERIALET?

Materialet är en samling färdigställda utbildningsresurser som har till syfte att öka kunskapen hos européer i åldrarna 11–15 om vikten av mat och jordbruk i Europa.

Materialet är utvecklat för lärare inom många olika ämnen – till exempel geografi, naturvetenskap, medborgarkunskap, ekonomi, europeiska studier, hem- och konsumentkunskap, jordbrukskunskap, informations- och kommunikationsteknik och samhällskunskap.

Genom en rad mångfacetterade och kompletterande verktyg och aktiviteter kan lärare hjälpa elever att utforska tre olika moduler: livsmedel, miljö och landsbygden. Syftet är inte att vara ett redskap för att lära ut EU-politik per se, utan att visa hur jordbruket gynnar alla medborgare.

HUR ANVÄNDS MATERIALET?

Materialet har utformats på ett flexibelt sätt; du väljer själv vilka redskap och aktiviteter du vill använda!

Ladda ner lärarutbildningsmaterialet . Det innehåller bakgrundsinformation – ett faktablad, en karta över jordbruksproduktionen i EU och en ordlista som kan hjälpa dig att svara på elevernas frågor – samt två inledande lektionsplaner.

Materialet börjar med en informativ animerad video som presenterar grundläggande fakta om europeiskt jordbruk, tillsammans med en lektionsplan.

Alternativt kan du sparka i gång ämnet med ett bildspel och medföljande lektionsplan.

Materialet har tre olika teman indelade i moduler: livsmedel, miljö och landsbygd. Varje modul innehåller:

  • En kort inledning för lärare, som lägger fram tydliga läromål tillsammans med resurslänkar
  • Arbetsblad med inlärningsaktiviteter för elever
  • En projektskiss för ett elevarbete som förenar olika kunskapsområden
Eller så kan du ladda ner hela materialet på en gång!

Lärarutbildningsmaterialet har framställts av Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling i nära samarbete med lärare och utvecklingsexperter. Vi hoppas att materialet är både intressant och roligt för dig och dina elever!

Beställ ett exemplar