Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Zestaw materiałów dla nauczycieli

Zestaw materiałów dla nauczycieli

cap comm
Zestaw materiałów dla nauczycieli

PO CO NAM TEN ZESTAW?

Niedawno przeprowadzone badania pokazują, że populacje miejskie Unii Europejskiej, a w szczególności młodzi ludzie, nie czują się w żaden sposób powiązani z rolnictwem jako źródłem zaopatrzenia w żywność. Nie wiedzą, że rolnictwo ma o wiele szersze znaczenie w społeczeństwie i gospodarce, ponieważ jest branżą, która nie tylko wytwarza żywność, lecz także chroni środowisko i zasoby naturalne, a ponadto podtrzymuje żywotność na obszarach wiejskich. Nasz zestaw materiałów powstał w odpowiedzi na ten brak poczucia więzi.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ ZESTAW?

Zestaw zawiera gotowe materiały dla nauczycieli i uczniów, które mają poszerzać wiedzę o znaczeniu żywności i rolnictwa dla Europy wśród młodych Europejczyków w wieku 11–15 lat.

Zestaw może być używany przez nauczycieli różnych przedmiotów, takich jak: geografia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, europeistyka, ekonomia krajowa, rolnictwo, technologie informacyjno-komunikacyjne i nauki społeczne.

Mając do dyspozycji różnorodne i uzupełniające się narzędzia i ćwiczenia edukacyjne, nauczyciel może pomóc uczniom w badaniu trzech obszarów tematycznych: żywności, środowiska i obszarów wiejskich. Materiały te nie mają na celu szkolenia uczniów w zakresie polityki unijnej; ich celem jest pokazanie młodym ludziom, jakie korzyści czerpią wszyscy obywatele z rolnictwa.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WYKORZYSTAĆ ZESTAW?

Zestaw został tak opracowany, by można było stosować go elastycznie. Nauczyciel może wykorzystać dowolne materiały lub propozycje ćwiczeń.

Pobierz Informacje dla nauczycieli. . Są to dodatkowe informacje, takie jak arkusz informacyjny, mapa produkcji rolniczej w UE i słowniczek które pomogą Ci odpowiedzieć na pytania uczniów, oraz plan dwóch pierwszych lekcji.

Zestaw zaczyna się od filmu animowanego, w którym omówiono podstawy rolnictwa europejskiego, oraz planu lekcji.

Możesz również wykorzystać ten pokaz slajdów i plan lekcji.

Pakiet składa się z trzech rozdziałów poświęconych poszczególnym zakresom tematycznym: żywność, środowisko i obszary wiejskie. Każdy z modułów zawiera:

  • krótkie wprowadzenie dla nauczyciela z wyszczególnieniem celów nauczania oraz łączy do zasobów,
  • arkusze robocze z ćwiczeniami dla uczniów,
  • schemat projektu dla uczniów z propozycją realizacji projektu międzyprzedmiotowego w ramach danego tematu rozdziału
Możesz także pobrać cały zestaw za jednym podejściem!

Ten zestaw materiałów dla nauczycieli został przygotowany przez Komisję Europejską oraz Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ścisłej współpracy z nauczycielami i ekspertami w zakresie edukacji. Mamy nadzieję, że praca z zestawem będzie ciekawym doświadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Zamów jeden egzemplarz