Landbouw en plattelandsontwikkeling

Leermiddelenpakket voor leraren

Leermiddelenpakket voor leraren

cap comm
Leermiddelenpakket voor leraren

WAAROM HEBBEN WE DIT PAKKET NODIG?

Uit recent onderzoek blijkt dat de stedelijke bevolking van de Europese Unie, en met name jongeren, zich niet verbonden voelt met het platteland als de bron van hun voedsel. Ze zijn zich ook niet bewust van de bredere rol die de landbouw (in onze maatschappij en economie) speelt door niet alleen voedsel te leveren, maar ook het milieu en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen, en de vitaliteit van het platteland en de landelijke gebieden veilig te stellen. Dit leermiddelenpakket is samengesteld in reactie op dit gebrek aan verbondenheid.

WAT ZIT IN HET PAKKET?

Het pakket is een verzameling kant-en-klare les- en leermiddelen en is bedoeld om jonge Europeanen in de leeftijd van 11 tot 15 bewust te maken van het belang van, voedsel en landbouw voor Europa.

Het is bedoeld voor docenten in tal van schoolvakken zoals aardrijkskunde, natuurkunde, maatschappijleer, economie, Europese studies, huishoudkunde, landbouwwetenschap, informatie- en communicatietechnologie en maatschappijwetenschappen.

Leraren kunnen een aantal verschillende en aanvullende hulpmiddelen en activiteiten selecteren en zo hun leerlingen helpen om drie relevante en actuele thema´s — voedsel, milieu en platteland — te verkennen. Het materiaal is niet bedoeld als hulpmiddel om leerlingen per se te onderwijzen in EU-beleid, maar om te laten zien waarom alle burgers profiteren van de landbouw.

GEBRUIK VAN HET PAKKET

Het uitgangspunt voor het pakket is flexibiliteit: u kiest zelf de hulpmiddelen of activiteiten die u wilt gebruiken.

Download de docentenhandleiding. Deze bevat achtergrondinformatie (een informatieblad, een kaart van de landbouwproductie in de EU en een woordenlijst waarmee u vragen van uw leerlingen kunt beantwoorden) en twee inleidende lesplannen.

Het eerste onderdeel van het pakket is een educatieve clip met afbeeldingen waarin de grondbeginselen van de Europese landbouw worden geïntroduceerd. Hierbij hoort een apart lesplan.

U kunt ook meteen met het onderwerp beginnen met deze diapresentatie met lesplan.

Er is een module voor elk van de drie thema´s: voedsel, milieu en platteland. Elke module bevat:

  • een korte inleiding voor docenten waarin de leerdoelen worden beschreven en koppelingen naar bronnenmateriaal worden gegeven
  • werkbladen met leeractiviteiten voor leerlingen
  • een projectoverzicht voor leerlingen met een suggestie voor een interdisciplinair project met betrekking tot het thema van de module
Maar u kunt ook meteen het hele pakket downloaden.

Dit leermiddelenpakket voor docenten is in nauwe samenwerking met docenten en onderwijsdeskundigen samengesteld door de Europese Commissie, het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling. We hopen dat u en uw leerlingen het pakket interessant vinden en er graag mee werken.

Eén exemplaar bestellen