Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Mokomasis rinkinys mokytojams

Mokomasis rinkinys mokytojams

cap comm
Mokomasis rinkinys mokytojams

KAM REIKALINGAS ŠIS RINKINYS?

Neseniai atlikti tyrimai atskleidė, kad Europos Sąjungos miestų gyventojai, ypač jaunimas, nejaučia ryšio su ūkininkavimu kaip savo maisto šaltiniu. Jie nežino ir apie platesnį ūkininkų vaidmenį mūsų visuomenėje ir ekonomikoje – ne tik aprūpinti maistu, bet ir saugoti aplinką bei gamtos išteklius, užtikrinti kaimo ir kaimo vietovių gyvybingumą. Šis išteklių rinkinys sukurtas būtent tokio ryšio stokai spręsti.

KAS SUDARO RINKINĮ?

Rinkinį sudaro parengti naudoti mokymo ir mokymosi ištekliai, kuriais siekiama padidinti 11–15 m. amžiaus europiečių informuotumą apie maisto ir ūkininkavimo svarbą Europai.

Rinkinys tinkamas naudoti mokytojams, dėstantiems įvairias disciplinas – pvz., geografiją, mokslą, pilietiškumą, ekonomiką, Europos studijas, namų ūkio tvarkymą, žemės ūkio mokslą, informacines ir ryšio technologijas ir socialinius mokslus.

Įvairios viena kitą papildančios priemonės ir veiklos leis mokytojams padėti moksleiviams išnagrinėti tris temas: maistą, aplinką ir kaimo vietoves. Rinkiniu nesiekiama suteikti priemonių mokyti apie ES politiką – juo norima parodyti, kokią naudą žemės ūkis teikia visiems piliečiams.

KAIP NAUDOTI RINKINĮ?

Rinkinys pagrįstas lankstumo principu: galite rinktis pageidaujamas priemones ar veiklas!

Atsisiųskite mokytojo vadovą. Jame pateikta pagrindinė informacija – informacinis lapas, ES žemės ūkio gamybos žemėlapis ir žodynėlis, padėsiantis Jums atsakyti į mokinių klausimus. Taip pat pateikiami du įvadinių pamokų planai.

Rinkinys pradedamas nuo mokomojo animacinio vaizdo įrašo, kuriame pristatomi Europos žemės ūkio pagrindai. Kartu pateikiamas pamokos planas.

Nagrinėti temą galite pradėti ir nuo šios skaidrių pateikties ir pamokos plano.

Kiekvienai temai – maistui, aplinkai ir kaimo vietovėms – skirta po vieną modulį. Kiekvieną modulį sudaro:

  • Mokytojams skirtas trumpas įvadas, kuriame išdėstyti mokymosi tikslai ir pateiktos nuorodos į išteklius
  • Darbalapiai su mokiniams skirtomis mokymosi veiklomis
  • Moksleiviams skirtas projekto aprašas, kuriuo siūloma modulio tema parengti tarpdisciplininį projektą
Galite ir tiesiog atsisiųsti visą rinkinį iš karto!

Mokytojams skirtą išteklių rinkinį parengė Europos Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas, glaudžiai bendradarbiaudamas su mokytojais ir švietimo ekspertais. Tikimės, kad šis rinkinys sudomins ir patiks tiek Jums, tiek Jūsų mokiniams!

Užsisakyti vieną egzempliorių