Poljoprivreda i ruralni razvoj

Pedagoški materijal za nastavnike

Pedagoški materijal za nastavnike

cap comm
Pedagoški materijal za nastavnike

ZAŠTO NAM JE POTREBAN OVAJ PAKET?

Nedavna su istraživanja pokazala da se urbano stanovništvo Europske unije, osobito mladi, osjeća nepovezanim s poljoprivredom kao izvorom svoje hrane. Nisu svjesni ni šire uloge – društvene ni gospodarske – koju imaju poljoprivrednici, ne samo tako što proizvode hranu, nego i tako što čuvaju okoliš i prirodne resurse te osiguravaju vitalnost prirode i ruralnih područja. Ovaj je pedagoški materijal stvoren kao odgovor na taj nedostatak povezanosti.

ŠTO SE NALAZI U PAKETU?

Paket je zbirka materijala spremnih za korištenje namijenjenih podučavanju i učenju, a kojima je cilj među mladim Europljanima u dobi od 11 do 15 godina povećati svijest o važnosti hrane i poljoprivrede za Europu.

Paket je namijenjen nastavnicima različitih nastavnih predmeta, npr. zemljopisa, prirode i društva, kemije, fizike, građanskog odgoja, politike i gospodarstva, europskih studija, domaćinstva, agronomije, informacijsko-komunikacijskih tehnologija i sociologije.

Preko izbora različitih i komplementarnih alata i aktivnosti nastavnici mogu pomoći učenicima da istraže tri relevantne teme: hrana, okoliš i ruralna područja. Paket nije namijenjen da bude alat za podučavanje učenika o samoj politici EU-a, već se želi pokazati kako poljoprivreda koristi svim građanima.

UPUTE ZA KORIŠTENJE PAKETA

Paket je osmišljen da bude prilagodljiv; možete odabrati koje alate ili aktivnosti želite koristiti.

Preuzmite vodič za nastavnike. U njemu ćete pronaći i osnovne informacije – pregled osnova, zemljovid poljoprivredne proizvodnje u EU-u i rječnik koji će vam pomoći da odgovorite na pitanja učenika – ali i dvije početne pripreme za izvedbu nastavnog sata.

Paket započinje obrazovnim animiranim videozapisom kojim se predstavljaju osnove teme europske poljoprivrede, a uz njega dolazi i priprema za izvedbu nastavnog sata.

Osim toga, temu možete predstaviti i pomoću ove prezentacije s dijaprojekcijom te pripreme za izvedbu nastavnog sata.

Ponuđeni su moduli za svaku od triju tema: hranu, okoliš i ruralna područja. Svaki se modul sastoji od sljedećeg:

  • kratkog uvoda za nastavnike sa sažetim ciljevima učenja i poveznicama na resurse
  • radnih listova s aktivnostima za učenje namijenjenih učenicima
  • nacrta projekta za učenike koji služi kao prijedlog za projekt koji obuhvaća više predmeta s temom tog modula
Možete i jednostavno preuzeti cijeli paket odjednom!

Ovaj je paket pedagoškog materijala za nastavnike izradila Europska komisija, točnije Opća uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj, u suradnji s nastavnicima i obrazovnim stručnjacima. Nadamo se da ćete zajedno sa svojim učenicima uživati u paketu i da će vam to biti zanimljivo iskustvo!

Naručite jedan primjerak