Agriculture and rural development

Pedagoško gradivo za učitelje

Pedagoško gradivo za učitelje

cap comm
Pedagoško gradivo za učitelje

KAJ JE NAMEN TEGA GRADIVA?

Nedavne študije so pokazale, da urbano prebivalstvo Evropske unije, zlasti mladina, ne občuti povezanosti s kmetijstvom kot virom svoje hrane. Prav tako se ne zaveda širše vloge kmetov v naši družbi in gospodarstvu, ne samo pri zagotavljanju hrane, ampak tudi pri varovanju okolja in naravnih virov ter zagotavljanju vitalnosti podeželja in podeželskih območij. To pedagoško gradivo je bilo pripravljeno z namenom, da bi spodbudilo ozaveščanje o pomanjkanju te povezanosti.

kmetovanje_v_srediscu_nasega_zivljenja

KAJ VSEBUJE GRADIVO?

To gradivo je zbirka pripravljenih virov za poučevanje in učenje, katerih cilj je ozaveščati mlade Evropejce, stare od 11 do 15 let, o pomembnosti hrane in kmetijstva za Evropo.

Gradivo je namenjeno učiteljem različnih učnih predmetov: npr. geografije, naravoslovja, državljanske vzgoje, ekonomije, evropskih študij, gospodinjstva, agronomije, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in družbenih ved.

Z zbirko raznolikih in dopolnjujočih se orodij ter dejavnosti lahko učitelj pomaga učencem, raziskati tri pomembne teme: hrano, okolje in podeželje. Gradivo ni namenjeno poučevanju učencev o sami politiki EU, temveč predstavitvi, kako kmetijstvo koristi vsem državljanom.

KAKO UPORABLJATI GRADIVO?

Gradivo je pripravljeno tako, da ga je mogoče prilagajati; izberete lahko, katera orodja ali dejavnosti želite uporabljati.

Prenesite pedagoško gradivo za učitelje. V njem so osnovne informacije - list z osnovnimi podatki, zemljevid kmetijske proizvodnje v EU in glosar, s katerim boste lažje odgovarjali na vprašanja učencev – ter dva osnutka načrta uvodnih učnih ur. .

Ko odprete gradivo, se najprej prikaže izobraževalni animirani posnetek, ki predstavlja osnove evropskega kmetijstva in vsebuje načrt učne ure.

Če želite, lahko temo uvedete tudi s to diaprojekcijo in z načrtom učne ure.

Za vsako od treh tem, tj. hrano, okolje in podeželje, je na voljo ločen modul. Vsak modul vključuje:

  • kratek uvod za učitelje, v katerem so predstavljeni učni cilji teme in povezave do virov,
  • delovne liste z učnimi dejavnostmi za učence,
  • oris projekta za učence s predlaganim interdisciplinarnim projektom v zvezi s temo modula.
Ali preprosto prenesite celotno gradivo naenkrat!

Pedagoško gradivo za učitelje je pripravil Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije v tesnem sodelovanju z učitelji in strokovnjaki za izobraževanje. Upamo, da bo za vas in vaše učence uporaba pedagoškega gradiva zanimiva in prijetna izkušnja in da boste v njej uživali.

Naročite en izvod