Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Opettajien resurssipaketti

Opettajien resurssipaketti

cap comm
Opettajien resurssipaketti

MIKSI PAKETTI ON TARPEEN?

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että Euroopan unionin kaupunkiväestön, ja erityisesti nuorten, yhteys maaseutuun ruoan lähteenä tuntuu katkenneen. Nuoret eivät myöskään ole selvillä viljelijöiden laajemmasta merkityksestä yhteiskunnassa ja taloudessa: elintarviketuotannon lisäksi viljelijät auttavat suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja sekä turvaamaan maaseutualueiden elinvoimaisuuden. Tämän resurssipaketin tavoitteena on korjata puuttuvaa yhteyttä maaseutuun.

maatalous_on_osa_elamaasi

PAKETIN SISÄLTÖ

Paketti sisältää käyttövalmista opetus- ja oppimateriaalia , jonka tavoitteena on lisätä 11–15-vuotiaiden eurooppalaisten tietoa elintarvikkeiden ja maatalouden merkityksestä Euroopassa.

Opettajat voivat käyttää pakettia monien oppiaineiden, esimerkiksi maantiedon, biologian, yhteiskuntaopin, taloustiedon, Eurooppa-opintojen, kotitalouden, maa- ja metsätalouden sekä tieto- ja viestintätekniikan, yhteydessä.

Paketin erilaisten työkalujen ja tehtävien avulla opettajat voivat auttaa oppilaita tutkimaan kolmea tärkeää aihetta: elintarvikkeet, ympäristö ja maaseutu. Paketti ei sinänsä tarjoa välineitä EU:n politiikan opettamiseen oppilaille, vaan sen tarkoituksena on osoittaa, miten maanviljely hyödyttää kaikkia kansalaisia.

PAKETIN KÄYTTÖ

Paketti on suunniteltu joustavaksi, joten voit valita itse haluamasi työkalut ja tehtävät.

Lataa opettajan opas Oppaassa on taustatietoa – tietolehtinen, kartta maataloustuotannosta EU:ssa ja sanasto oppilaiden kysymyksiä varten – sekä kaksi oppituntisuunnitelmaa, joilla pääsee alkuun.

Paketin aloittaa opettava video, joka esittelee perustiedot eurooppalaisesta maataloudesta, sekä siihen liittyvä oppituntisuunnitelma.

Vaihtoehtoisesti aiheen voi esitellä tämän diaesityksen ja oppituntisuunnitelman avulla.

Kaikille kolmelle teemalle – elintarvikkeet, ympäristö ja maaseutu – on oma moduuli. Jokainen moduuli sisältää seuraavaa:

  • opettajille tarkoitettu lyhyt johdanto, joka esittelee oppimistavoitteet ja sisältää linkkejä resursseihin
  • oppilaille tarkoitettuja harjoitustehtäviä
  • oppilaille tarkoitettu, moduulin teemaan ja eri oppiaineisiin liittyvä projektiehdotus
Voit myös ladata koko paketin kerralla!

Tämän opettajille tarkoitetun resurssipaketin on koonnut Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto läheisessä yhteistyössä opettajien ja koulutusasiantuntijoiden kanssa. Toivottavasti paketti kiinnostaa ja ilahduttaa sekä sinua että oppilaitasi.