Põllumajandus ja maaelu areng

Pedagoogiliste õppevahendite pakett

Pedagoogiliste õppevahendite pakett

cap comm
Pedagoogiliste õppevahendite pakett

MIKS SEE PAKETT ON VAJALIK?

Hiljutised uuringud on näidanud, et Euroopa Liidu linnaelanikud ja eriti noored tunnevad, et nad kaotavad sideme põllumajandusliku toidutootmisega. Samuti ei tea linnanoored, millist laiapõhjalisemat rolli täidavad põllumajandustootjad meie ühiskonnas ja majanduses, kaitstes lisaks toidu tootmisele keskkonda ja loodusvarasid ning hoides Euroopa maapiirkondades elu alal. Käesolev pakett koostati noorte teadlikkuse tõstmiseks.

MIDA PAKETT SISALDAB?

See pakett hõlmab õpetamis- ja õppevahendeid, mille eesmärk on suurendada 11–15-aastaste noorte eurooplaste teadlikkust põllumajandustootmisest ja toidust.

Seda saavad kasutada näiteks geograafia, loodusteaduste, kodanikuõpetuse, majanduse, Euroopa õpingute, kodumajanduse, põllumajanduse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning sotsiaalteaduste õpetajad.

See hõlmab mitmekülgseid ja üksteist täiendavaid töövahendeid ja tegevusi, mille abil saab õpetaja aidata õpilastel uurida, kuidas EL toetab põllumajandustootjaid. Pakett on jagatud kolmeks teemaks: toit, keskkond ja maaelu. See ei ole mõeldud ainult õpilastele ELi poliitika õpetamiseks, vaid kõigile kodanikele põllumajandusest tõusva kasu esiletõstmiseks.

KUIDAS PAKETTI KASUTADA?

Pakett on paindlik; võite ise valida, milliseid vahendeid või tegevusi soovite kasutada.

Laadige alla õpetajate juhend. See sisaldab taustteavet, nagu teabeleht ja kaart põllumajandustootmise kohta ELis ja mõisted, mis aitavad vastata õpilaste küsimustele. Lisaks on saadaval kaks sissejuhatavat tunnikava.

Pakett algab hariva animatsiooniklipiga, mis tutvustab Euroopa põllumajanduse põhialuseid; sellega kaasneb tunnikava.

Moodulid on saadaval kõigi kolme teema jaoks: toit, keskkond ja maaelu. Iga moodul sisaldab:

  • lühikokkuvõtet õpetajatele, kus selgitatakse teema eesmärke ja antakse lingid täiendavatele materjalidele;
  • töölehti õpilastele mõeldud õpitegevustega;
  • projektikirjeldust, mille põhjal õpilased saavad teostada asjakohase mooduli põhjal multidistsiplinaarse projekti.
Või lihtsalt laadige alla kogu pakett korraga!

See meelelahutuslike õppematerjalide pakett on koostatud Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi poolt tihedas koostöös õpetajate ja haridusekspertidega. Loodame, et paketi kasutamine on Teile ja Teie õpilastele huvitav ja meeldiv!

Telli üks eksemplar