Zemědělství a rozvoj venkova

Učební materiály pro vyučující

Učební materiály pro vyučující

cap comm
Učební materiály pro vyučující

K ČEMU TENTO BALÍČEK POTŘEBUJEME?

Nedávné studie ukázaly, že městská populace Evropské unie, zejména mladí lidé, se cítí odříznuti od farmaření jakožto zdroje potravin, které konzumují. Neuvědomují si také širší roli, kterou mají zemědělci v naší společnosti i hospodářství. Nejen jako výrobci potravin, ale také jako ochránci životního prostředí a přírodních zdrojů i jako zajišťovatelé vitality venkovských oblastí Evropy. Tento balíček materiálů byl vytvořen v reakci na toto chybějící spojení.

CO JE SOUČÁSTÍ BALÍČKU?

Balíček je souborem učebních a výukových materiálů připravených k použití. Jejich cílem je zvýšit mezi Evropany ve věku 11 až 15 let povědomí o důležitosti potravin a farmaření pro Evropu.

Balíček je navržen tak, aby jej používali učitelé v různých předmětech, např. v zeměpise, přírodopise, občanské výchově, ekonomii, evropských studiích, hospodaření domácnosti, zemědělské vědě, informačních a komunikačních technologiích a společenských vědách.

Výběrem různých a vzájemně se doplňujících nástrojů a aktivit můžou učitelé pomoci žákům objevit tři relevantní témata: potraviny, životní prostředí a venkov.

Záměrem není poskytnout nástroje pro výuku politiky EU jako takové, ale ukázat, jak zemědělství pomáhá všem.

JAK S BALÍČKEM PRACOVAT?

Balíček je sestaven flexibilně. Můžete se rozhodnout, které nástroje a aktivity chcete využít.

Stáhněte si příručku pro učitele. Příručka obsahuje kontextové informace – infolist, mapu zemědělské produkce v EU a slovníček pojmů, které vám pomohou zodpovídat otázky žáků, stejně jako plány dvou prvních vyučovacích hodin.

Balíček začíná vzdělávacím animovaným klipem, který uvádí základní informace o evropském zemědělství. Následuje plán vyučovací hodiny.

Druhou možností je začít téma s využitím této prezentace snímků a plánem vyučovací hodiny.

Každé ze tří témat má samostatný modul: potraviny, životní prostředí a venkov. Každý modul obsahuje:

  • krátký úvod pro učitele, který nastíní výukové cíle a obsahuje odkazy na zdroje,
  • pracovní listy s výukovými aktivitami pro žáky,
  • popis projektu pro žáky, který navrhuje mezipředmětový projekt na téma modulu.
Případně si můžete jednoduše stáhnout celý balíček najednou!

Tento balíček materiálů pro vyučující byl sestaven Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova, v úzké spolupráci s učiteli a pedagogickými odborníky. Věříme, že balíček bude zajímavý a zábavný pro vás i vaše žáky.

Objednat jeden výtisk