Земеделие и развитие на селските райони

Комплект учебни материали за учителите

Комплект учебни материали за учителите

cap comm
Комплект учебни материали за учителите

.field-name-title-field {
padding-left: 40px;
background: #0c7594;
height: 40px;
margin: 0 3px 10px;
}
.field-name-title-field .field-items {
border-left: 5px solid #fff;
color: #fff;
line-height: 40px;
background: #1a9bc3;
padding-left: 15px
}
.field-name-field-agriculture-page-section {
display: none !important
}
.row.first {
background: #ececec
}
#sidebar-right {
display: none !important
}
#block-system-main .field-group-div {
padding: 0;
margin: 0
}
.not-front #content_full #content-wrapper {
max-width: none
}
.first .bgec {
padding: 10px 20px !important
}
.clear {
clear: both;
height: 0;
line-height: 0
}
.right {
float: right
}
.left {
float: left
}
.bgec {
background: #ececec
}
.no-lh {
line-height: 0
}
.relative {
position: absolute;
top: 0;
bottom: 0;
left: 0;
right: 0
}
.animal-img {
max-width: 450px;
padding: 20px;
position: absolute;
left: 50%;
top: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}
.table-responsive {
margin-left: 25px
}
#block-system-main .tabletabs h3 {
color: white
}
#block-system-main .tabletabs h5 {
color: white
}
.tabletabs {
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto
}
table.table tr td {
border: 0
}
table.table tr td.border.material_icon {
border-left: 1px solid white;
border-right: 1px solid white
}
table tr {
border-bottom: 1px solid white;
!important
}
table tr.first {
border-top: 1px solid white !important
}
table td.material_title {
width: 500px;
overflow: hidden;
}
table td.material_icon {
width: 50px;
height: auto;
}
#block-system-main a.tab-link {
text-decoration: none;
min-height: 0
}
#block-system-main .material_title a {
text-decoration: none;
}
iframe {
width: 100%;
}
.row {
border-left: 3px solid white;
border-right: 3px solid white;
border-top: 3px solid white;
}
a.tab-link {
padding: 20px 30px;
min-height: 0 !important;
border-bottom: 0
}
a.tab-link img {
text-align: normal;
float: left;
}
a.tab-link h3 {
text-align: center;
float: left !important;
padding-left: 20px;
}
a.tab-link h5 {
text-align: center;
float: left !important;
padding-left: 20px;
}
.ckeditor-tabber {
margin-top: 0 !important
}
dl.ckeditor-tabber dd {
border-top: 0 !important;
}
dl.ckeditor-tabber dt {
border-bottom: 0 !important
}
.pointer-event {
color: #fff !important
}
@media (max-width: 1200px) {
.animal-img {
max-height: 80%
}
iframe {
width: 100%;
}
}
@media (max-width: 991px) {
.animal-img {
max-height: 80%
}
iframe {
width: 100%;
height: 346px !important
}
#sidebar-left {
width: 25%;
}
#content_full.col-md-8 {
width: 75%;
}
a.tab-link img {
text-align: center;
float: none;
}
a.tab-link h3 {
text-align: center;
float: none !important;
padding: 0 !important
}
a.tab-link h5 {
text-align: center;
float: none !important;
padding: 0 !important
}
dl.ckeditor-tabber dd {
border-top: 3px solid #fff !important;
z-index: 4 !important
}
}
@media (max-width: 767px) {
.animal-img {
max-height: 200px;
position: relative;
transform: translate(-50%, 0);
}
div.col-xs-12 {
float: none;
padding: 0
}
.relative {
position: static
}
.material_icon {
display: none
}
.tabletabs {
float: none;
width: 100%;
}
iframe {
width: 100%;
}
.table-responsive {
border: 0
}
#sidebar-left {
width: 100%;
}
#content_full.col-md-8 {
width: 100%;
}
}
@media (max-width: 480px) {
#sidebar-left {
width: 100%;
}
#content_full {
width: 100%
}
.tabletabs {
float: none;
width: 100%;
}
iframe {
width: 100%;
}
}
.tabletabs br {
display: none
}

#banner{
background-color:#91d1da;
text-align: center;}

#banner a {
font-size:18px;
color:#38a933;
}

#banner a:link {
color:#38a933;
text-decoration:none;}
}

#banner a:visited {
color:#38a933;
text-decoration:none;
}

#banner a:hover {
color:#38a933;
text-decoration:underline;
}

#banner a:active {
color:#38a933;
text-decoration:none;
}

ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМ ТОЗИ КОМПЛЕКТ?

Последните проучвания показват, че градското население на Европейския съюз, и особено младите хора не се чувстват свързани със селското стопанство като източник на тяхната храна. Те не осъзнават и важната роля, която играят фермерите - в нашето общество и икономика - не само за осигуряването на храна, но също така и за защитата на околната среда и природните ресурси, както и за опазването на жизнеспособността на провинциалните и селските райони. Настоящият комплект учебни материали е създаден в отговор на тази липсваща връзка.

 

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА?

Комплектът е компилация от готови за употреба ресурси за преподаване и учене, която цели да повиши съзнанието сред европейците на възраст 11–15 години за значението на храната и селското стопанство за Европа.

Той е предназначен да се използва от учители в широк диапазон от дисциплини - например география, природни науки, гражданско образование, икономика, европеистика, домашна икономика, селскостопанска наука, информационни и комуникационни технологии и обществени науки.

Чрез набор от разнообразни и допълващи се инструменти и упражнения учителите могат да помогнат на учениците да разгледат три приложими теми: храни, околна среда и селски райони. Той не е предназначен да осигури инструменти за преподаване на политика на ЕС на учениците, а да покаже как селското стопанство е от полза за всички граждани.

 

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОМПЛЕКТЪТ?

Комплектът е създаден така, че да бъде гъвкав; Вие избирате кои инструменти или упражнения искате да използвате!

Изтеглете ръководство за учителя. Там е включена допълнителна обща информация - справка за ОСП, карта на селскостопанското производство в ЕС и речник на термините, за да Ви помогне да отговорите на въпросите на учениците си - както и два плана на встъпителни уроци.

Комплектът се отваря с образователен анимационен клип представящ основите на европейското селско стопанство, придружен с план на урока.

Като алтернатива можете да дадете силно начало на темата с тази слайдшоу презентация и план на урока.

 

Има по един модул за всяка от трите теми, «Храни», «Околна среда» и «Селски райони» – Всеки модул съдържа:

  • Едно кратко въведение за учители, което очертава учебните му цели, заедно с връзки към ресурси
  • Работни листове с учебни упражнения за ученици
  • Едно общо описание на проект за учениците с предложение за интердисциплинарен проект по темата на модула
 

ХРАНИ

 

За учители

За ученици

ОКОЛНА СРЕДА

 

За учители

За ученици

СЕЛСКИ РАЙОНИ

 

За учители

За ученици

 
Или просто изтеглете целия комплект наведнъж!

Този Комплект учебни материали за учителите е произведен от Европейската комисия, Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони", в тясно сътрудничество с учители и експерти по образование. Надяваме се, че пакетът ще бъде едновременно интересен и забавен за Вас и Вашите ученици!

Поръчайте копие