Agricultura y Desarrollo Rural

Agricultural trade statistics 2007-2016

Agricultural trade statistics 2007-2016

  1. Español
  2. English
Statistics and indicators
Agricultural trade statistics 2007-2016

EU trade in quantities by commodity, import/export/balance

COMMODITY

EU TRADE

All commodities (XLS)

export

import

balance

cereals total

export

import

balance

common wheat

export

import

balance

durum wheat

export

import

balance

maize

export

import

balance

barley

export

import

balance

oats

export

import

balance

rice 

export

import

balance

sugar total 

export

import

balance

oilseeds total

export

import

balance

oilmeals total

export

import

balance

vegetable oils

export

import

balance

dairy products

export

import

balance

cheese and curd

export

import

balance

SMP

export

import

balance

WMP

export

import

balance

butter total

export

import

balance

fresh dairy products

export

import

balance

whey powder

export

import

balance

food prep. for infant use

export

import

balance

live bovine

export

import

balance

live pigs

export

 

 

live poultry

export

import

balance

live sheep & goats

export

 

 

beef meat total

export

import

balance

pigmeat total

export

import

balance

poultry meat total

export

import

balance

sheep & goats meat total

export

import

balance

animal offal total

export

import

balance