Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Vidékfejlesztési politika, 2014–2020

Vidékfejlesztési politika, 2014–2020

Vidékfejlesztési politika, 2014–2020
Vidékfejlesztési politika, 2014–2020

Az EU vidékfejlesztési politikája segítséget nyújt az EU vidéki térségeinek ahhoz, hogy megfeleljenek a 21. század számtalan gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásának. A vidékfejlesztési politikát gyakran nevezik a közös agrárpolitika második pillérének. Az úgynevezett első pillért egészíti ki, amely a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések rendszeréből és a mezőgazdasági piacok szervezését érintő intézkedésekből áll. A vidékfejlesztési politika több célkitűzése egyszersmind az európai strukturális és beruházási alapoknak is célkitűzése.

Vidékfejlesztési politikáját az EU az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozza. A 2014–2020-ra szóló 100 milliárd eurós költségvetésből mindegyik uniós ország kap pénzügyi juttatást az említett 7 éves időszakra. Az uniós finanszírozás további 61 milliárd eurós közfinanszírozással egészül ki tagállami forrásokból.

 

Az említett időszakban a tagállamok összesen 118 különböző vidékfejlesztési programot terveznek megvalósítani: 20 tagállam egyetlen nemzeti programot, 8 tagállam pedig két vagy több regionális programot indított útjára.

 

A vidékfejlesztési programok uniós keretrendszere

A tagállamok, illetve a régiók vidékfejlesztési programjukat a célterület szükségletei alapján állítják össze oly módon, hogy az az alábbi hat közös uniós prioritás közül legalább négy érvényre jusson:

 

  • ösztönözni kell a tudásátadást és az innovációt a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben;
  • életképesebbé és versenyképesebbé kell tenni a mezőgazdasági termelés minden típusát, valamint támogatni kell az innovatív agrártechnológiák alkalmazását és a fenntartható erdőgazdálkodást;
  • elő kell mozdítani az élelmiszer-ellátási lánc megszervezését, az állatjólétet és a mezőgazdasági kockázatkezelést;
  • helyre kell állítani, illetve meg kell őrizni és erősíteni kell a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban álló ökoszisztémákat;
  • ösztönözni kell az erőforrás-hatékonyságot, és támogatni kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaságra való átállást a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és az erdészetben;
  • elő kell segíteni, hogy erősödjön a társadalmi befogadás, csökkenjen a szegénység és lendületet kapjon a gazdasági fejlődés a vidéki térségekben.

 

Minden egyes vidékfejlesztési prioritás több ún. „intézkedési területre” van felosztva. Az erőforrás-hatékonyságra vonatkozó prioritás például magában foglalja „a mezőgazdaságból származó üvegházhatású gázok és ammónia kibocsátásának csökkentése” és „a széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban” intézkedési területet. A vidékfejlesztési programokban a tagállamoknak, illetve a régióknak számszerűsített célokat kell meghatározniuk az egyes intézkedési területekre vonatkozóan. Ezek után meg kell határozniuk, milyen intézkedésekkel kívánják e célokat megvalósítani, és milyen összegű finanszírozást irányoznak elő az egyes intézkedésekre. Minden egyes vidékfejlesztési program esetében a finanszírozásból legalább 30%-ot környezetvédelmi és éghajlatváltozás elleni intézkedésekre, legalább 5%-öt pedig LEADER-projektekre kell fordítani.  A várható eredményekről bővebben az európai strukturális és beruházási alapok nyíltadat-platformján, illetve az egyes vidékfejlesztési programokat ismertető adatlapon lehet olvasni.

 

A vidékfejlesztés helye az uniós beruházási stratégiában

A tagállamoknak 2014 óta partnerségi megállapodást kell kötniük a Bizottsággal. A partnerségi megállapodás előírja, hogy az adott tagállam hangolja össze az európai strukturális és beruházási alapokból származó összes finanszírozást. Az Európai Bizottság a tagállamokkal karöltve az Európai Beruházási Bankkal is együttműködik, hogy pénzügyi eszközöket hozzanak létre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében. A vidékfejlesztési politika végrehajtását és hatását a Bizottság szorosan nyomon követi és részletekbe menően kiértékelteti. Az egyes projektekről az Európai Vidékfejlesztési Hálózat és az európai innovációs partnerség honlapján, valamint az uniós finanszírozású projektek „EU budget for results” adatbázisában lehet részletesen tájékozódni.