Poljoprivreda i ruralni razvoj

Ruralni razvoj od 2014. do 2020.

Ruralni razvoj od 2014. do 2020.

Ruralni razvoj od 2014. do 2020.
Ruralni razvoj od 2014. do 2020.

Politikom ruralnog razvoja EU-a ruralnim područjima EU-a olakšava se odgovaranje na široki raspon gospodarskih, okolišnih i socijalnih izazova 21. stoljeća. Nju se često naziva „drugim stupom” zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a) te se njome upotpunjava sustav izravnih plaćanja poljoprivrednicima i mjera za upravljanje poljoprivrednim tržištima (tzv. „prvi stup”). Politika ruralnog razvoja i drugi Europski strukturni i investicijski fondovi imaju niz zajedničkih ciljeva.

Politika ruralnog razvoja EU-a financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) čija je vrijednost u razdoblju od 2014. do 2020. 100 milijardi EUR, pri čemu svaka država članica EU-a prima financijska sredstva za sedmogodišnje razdoblje. Time će se potaknuti oslobađanje dodatne 61 milijarde EUR javnih financija u državama članicama u te svrhe.

 

U tom razdoblju u 28 država članica postoji 118 različitih programa ruralnog razvoja (PRR), od čega 20 čine jedinstveni nacionalni programi, a osam je država članica odabralo imati dva ili više (regionalna) programa.

 

Okvir EU-a za programe ruralnog razvoja

Države članice i regije izrađuju svoje programe ruralnog razvoja na temelju potreba svojih područja radeći pritom na rješavanju bar četiri od sljedećih šest zajedničkih prioriteta EU-a:

 

  • poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • jačanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
  • promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, dobrobiti životinja te upravljanja rizikom u poljoprivredi
  • obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
  • promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
  • promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

 

Prioriteti ruralnog razvoja podijeljeni su u „područja od interesa”. Na primjer, prioritet učinkovitosti resursa obuhvaća područja od interesa kao što su „smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost” i „poticanje pohrane i sekvestracije ugljika u poljoprivredi i šumarstvu”. Unutar svojih PRR-ova države članice ili regije određuju kvantificirane ciljeve za ta područja od interesa. One zatim određuju koje će mjere upotrijebiti da bi ostvarile te ciljeve i koliko će sredstava dodijeliti za svaku mjeru. Najmanje 30 % financiranja za svaki PRR mora biti namijenjeno mjerama koje su relevantne za okoliš i klimatske promjene, a najmanje 5 % LEADER-u.  Dodatne informacije o očekivanim postignućima pronaći ćete na Otvorenoj platformi podataka ESIF-a i u informativnim člancima za svaki PRR.

 

Ruralni razvoj kao dio općenitije investicijske strategije EU-a

Države članice od 2014. nadalje moraju uspostaviti partnerski sporazum kojim se zahtijeva koordinacija svih strukturnih investicijskih sredstava EU-a (ESIF) u svakoj državi. Europska komisija i države članice u uspostavi financijskih instrumenata u okviru EPFRR-a surađuju i s Europskom investicijskom bankom (EIB). Provedba i učinak politike ruralnog razvoja detaljno se prate i ocjenjuju. Dodatne informacije o pojedinačnim projektima pronaći ćete na Europskoj mreži za ruralni razvoj (ENRD), mreži Europskog partnerstva za inovacije (EIP) i web -mjestu Proračunom EU-a do rezultata.