Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Platformy i sieci

Platformy i sieci

Badania i innowacje
Platformy i sieci

Za pośrednictwem swojej polityki w dziedzinie badań UE wspiera liczne inicjatywy związane z tworzeniem sieci współpracy, w których uczestniczą naukowcy z różnych krajów, a także przedstawiciele przemysłu i rolnicy. Te platformy i sieci, w ramach których opracowuje się programy badań strategicznych, mogą być źródłem lokalnych innowacji.

UE wspiera różne platformy, sieci lub wspólne inicjatywy, które są istotne dla badań naukowych oraz innowacji w rolnictwie i leśnictwie:

 • ERANET: sieci krajowych organów odpowiedzialnych za badania naukowe, które zbierają się w celu lepszego dostosowania swoich krajowych programów badawczych
 • europejskie platformy technologiczne – EPT: prowadzone przez branże fora zainteresowanych stron z sektora przemysłu, na których opracowywane są programy badań naukowych i innowacji oraz plany działania na poziomie unijnym i krajowym
 • inicjatywy w zakresie wspólnego planowania – inicjatywy, które skupiają krajowe działania badawcze w celu optymalizacji wykorzystania wydatków publicznych na badania i rozwój w Europie
 • inne partnerstwa publiczno-prywatne lub publiczno-publiczne.

Wykaz najważniejszych inicjatyw według tematu lub sektora:

Inicjatywy horyzontalne

 • RURAGRI – nowe stosunki między obszarami wiejskimi a rolnictwem w Europie (ERANET)
 • ICT-AGRI 2 – technologie informacyjno-komunikacyjne i robotyka na rzecz zrównoważonego rolnictwa (ERANET)
 • CORE Organic Plus – żywność ekologiczna i systemy rolnicze (ERANET)
 • TP Organics (EPT)

Zwierzęta hodowlane

 • FABRE TP – hodowla zwierząt (EPT)
 • ETPGAH – zdrowie zwierząt na świecie (EPT)
 • ANIHWA – zdrowie i dobrostan zwierząt (ERANET)
 • EMIDA – nowe i poważne choroby zakaźne zwierząt hodowlanych (ERANET)

Uprawy

 • Rośliny (EPT)
 • C-IPM – zintegrowana ochrona roślin (ERANET)
 • ERA-CAPS – koordynacja w zakresie nauk botanicznych (ERANET)
 • EUPHRESCO II – koordynacja badań naukowych w dziedzinie fitosanitarnej (ERANET)
 • PrestoGmo-ERANET – badania GMO (ERANET)

Leśnictwo

 • Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego (EPT)
 • WOODWISDOM-NET+ – efektywne gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie w leśnictwie zmianie klimatu (ERANET)
 • SUMFOREST – ściślejsza koordynacja badań naukowych na rzecz lepszych decyzji politycznych (ERANET)
 • FORESTERRA – intensyfikacja badań dotyczących lasów w regionie Morza Śródziemnego (ERANET)

Żywność

Bioenergia

Biotechnologia

Środowisko i zmiana klimatu

 • BIODIVERSA2 – programy badań w dziedzinie różnorodności biologicznej (ERANET)
 • CIRCLE-2 – koordynowanie badań nad wpływem klimatu i reagowania na ten wpływ (ERANET)
 • FACCE JPI i FACCE-ERA-NET+ – bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo, zmiana klimatu (JPI i ERA-NET)

Współpraca i rozwój

 • ARIMNET i ARIMNet2 – koordynacja badań naukowych w dziedzinie rolnictwa w regionie Morza Śródziemnego (ERANET)
 • ERA-ARD II – badania naukowe w dziedzinie rolnictwa na rzecz rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej (ERANET)

Więcej informacji można znaleźć w publikacjach platformy ERA.