Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Instrumenty finansowania

Instrumenty finansowania

Badania i innowacje
Instrumenty finansowania

UE dysponuje dwoma głównymi instrumentami finansowania badań naukowych i innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Są to: program „Horyzont 2020” i polityka rozwoju obszarów wiejskich. Projekty badawcze i innowacyjne w rolnictwie mogą być również finansowane przy użyciu funduszy dostępnych w innych obszarach polityki UE odnoszących się do innowacji i rozwoju umiejętności.

Horyzont 2020

„Horyzont 2020” to unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 (jego budżet wynosi 80 miliardów euro). Program obejmuje trzy elementy. Są nimi:

  • doskonała baza naukowa
  • wiodąca pozycja w przemyśle
  • wyzwania społeczne.

Chociaż wszystkie trzy oferują możliwości finansowania badań naukowych i innowacji w dziedzinie rolnictwa, najważniejszym elementem są w tej dziedzinie „wyzwania społeczne”.

W ramach programu wykorzystywane są różne instrumenty finansowania. Najważniejsze z nich, które oferują najwięcej możliwości w dziedzinie rolnictwa, żywności i leśnictwa, to:

Programy prac obejmują dwuletnie okresy, zawierają opis zaproszeń do składania wniosków o dofinansowanie projektów i określają przewidywane działania, skutki, przyznany budżet oraz terminy.

Więcej o programie prac i warunkach uczestnictwa

 

Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Polityka rozwoju obszarów wiejskich jest realizowana w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Kraje członkowskie lub regiony opracowują te programy i zarządzają nimi zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z sześciu priorytetów określonych w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2010 jest transfer wiedzy i innowacje. Instytucje zarządzające mogą stosować 18 różnych metod w celu wprowadzenia w życie tego priorytetu. Komisja Europejska wydała wytyczne dotyczące sposobu opracowywania programu na rzecz innowacji i wdrażania europejskiego partnerstwa innowacji.

Więcej informacji o źródłach finansowania innowacji w rolnictwie można znaleźć na stronie internetowej EIP-AGRI.

Więcej informacji o programowaniu rozwoju obszarów wiejskich znajduje się w portalu rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020.

 

Inne polityki UE na rzecz innowacji

Rozwój innowacji wymaga także lepszych umiejętności, skuteczniejszej koordynacji lub inwestycji w infrastrukturę. Wiele polityk UE ma wpływ na badania naukowe i innowacje w rolnictwie i leśnictwie, np:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w nocie informacyjnej EIP-AGRI Możliwości unijnego finansowania w ramach innowacji w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.