european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas
Countries of Origin: PT Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: PT/PGI/0005/0552 Вид на продукта: Клас 1.6. Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       07.08.2006
Date of Publication:       31.10.2007
Date of Registration:       16.07.2008

Producer Group
Име: ORIVÁRZEA, AS- Orizicultores da Várzea de Samora e Benavente
Адрес: Lagoa das Donzelas 2120‐204 Salvaterra de Magos Telefone: 263 500 390 Fax: 263 507 964 mariajoao@orivarzea.pt
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Име: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Адрес: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Адрес: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal C258 31.10.2007
Official Journal L188 16.07.2008Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page