european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Arbroath Smokies
Countries of Origin: GB Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: UK/PGI/0005/0227 Вид на продукта: Клас 1.7. Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       21.02.2002
Date of Publication:       17.06.2003
Date of Registration:       02.03.2004

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: Trading Standards Office Environmental and Consumer Protection Department Angus Council
Адрес: 12 Hill Terrace, Arbroath. Angus, Scotland
Tel: 01241 435600
tradstand@angus.gov.uk
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal C141 17.06.2003
Official Journal L64  02.03.2004

Other Documents
UK_0005_0227_SPE_EN_O.pdf    (UK_0005_0227_SPE_EN_O.pdf)Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page