european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Timoleague Brown Pudding
Countries of Origin: IE Druh žiadosti: CHZO
Dossier Number: IE/PGI/0005/0093 Druh výrobku: Trieda 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)
Stav: Zaevidovaná
 
Dátum podania žiadosti:       30.04.1999
Date of Publication:       25.01.2000
Date of Registration:       07.11.2000

Producer Group
Meno: Timoleague Pork and Pudding Processors
Adresa: Spital Cross, Timoleague, County Cork, Ireland
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Meno: Department of Agriculture, Fisheries and Food
Adresa: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.
URL: National/Regional Authority

Orgán/kontrolný orgán
Meno: Department of Agriculture Fisheries and Food
Adresa: Kildare Street, Dublin2
Tel: (3531) 607-2662
Fax: (3531) 607-2038
URL: Orgán/kontrolný orgán

Orgán/kontrolný orgán
Meno: Department of Agriculture, Fisheries and Food
Adresa: Agriculture House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland.
URL: Orgán/kontrolný orgán

Official Journal Publications
Official Journal C21  25.01.2000
Official Journal L281 07.11.2000

Other Documents
IE_0005_0093_SPE_EN_O.pdf    (IE_0005_0093_SPE_EN_O.pdf)Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky