european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Stelvio ; Stilfser
Countries of Origin: IT Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: IT/PDO/0005/0255 Вид на продукта: Клас 1.3. Сирена
Статус: Регистрирано
 
Date of Publication:       11.10.2005
Date of Registration:       16.02.2007
Date of 1st Amendment:       13.11.2013

National/Regional Authority
Име: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Адрес: Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare PQA III - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agro-alimentari Via XX Settembre n. 20 I-00187 Roma Tel.: +39/0646655104 - 5106 Fax: + 39/0646655306 e-mail: pqa3@mpaaf.gov.it
URL: National/Regional Authority

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: INEQ Istituto Nord Est Qualità
Адрес:
Via Rodeano n. 71
I-33038 San Daniele del Friuli (UD)
Tel: +39/0432940349
Fax: +39/0432943357
info@ineq.it
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal L302 13.11.2013
Official Journal C77  15.03.2013
Official Journal L46  16.02.2007
Official Journal C251 11.10.2005

Other Documents
IT_0005_0255_SPE_IT_O.pdf    (IT_0005_0255_SPE_IT_O.pdf)Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page