european_commission
DOOR

Juridische mededeling | Vraagbaak | Zoek | Contact | Login 3C/3CG
Europese Commissie > Landbouw en plattelandsontwikkeling > Landbouw en voedingsmiddelen > DOOR > Denomination Information

Naam Pastel deTentúgal
Countries of Origin: PT Type aanvraag BGA
Dossier Number: PT/PGI/0005/00938 Type product Categorie 2.4. Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
Status Geregistreerd
 
Datum van indiening       12.01.2012
Date of Publication:       06.10.2012
Date of Registration:       04.09.2013

Producer Group
Naam Associação dos Pasteleiros de Tentúgal
Adres Estrada Nacional 111 3140‐563 Tentúgal Telefone: 963 609 742 Fax: 239 951 140 apttentugal@gmail.com
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Naam Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adres Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Autoriteit/controleorgaan
Naam SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Adres Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: Autoriteit/controleorgaan

Official Journal Publications
Official Journal L235 04.09.2013
Official Journal C302 06.10.2012Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.
Bovenkant pagina