european_commission
DOOR

Juridisks paziņojums | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Login 3C/3CG
Eiropas Komisija > Lauksaimniecība un lauku attīstība > Lauksaimniecība un pārtika > DOOR > Denomination Information

Vārds, uzvārds: Pastel deTentúgal
Countries of Origin: PT Pieteikuma veids: AĢIN
Dossier Number: PT/PGI/0005/00938 Produkta veids: 2.4. grupa. Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi
Statuss: Reģistrēts
 
Iesniegšanas datums:       12.01.2012
Date of Publication:       06.10.2012
Date of Registration:       04.09.2013

Producer Group
Vārds, uzvārds: Associação dos Pasteleiros de Tentúgal
Adrese: Estrada Nacional 111 3140‐563 Tentúgal Telefone: 963 609 742 Fax: 239 951 140 apttentugal@gmail.com
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Vārds, uzvārds: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adrese: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Iestāde/kontroles organizācija
Vārds, uzvārds: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Adrese: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: Iestāde/kontroles organizācija

Official Journal Publications
Official Journal C302 06.10.2012
Official Journal L235 04.09.2013Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša drukātā izdevumā publicētie tiesību akti.
Lapas augša