european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Mel da Terra Quente
Countries of Origin: PT Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: PT/PDO/0017/0245 Вид на продукта: Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти, с изключение на масло, и др.)
Статус: Регистрирано
 
Date of Registration:       21.06.1996

Producer Group
Име: Agrupamento de Apicultores do Nordeste
Адрес: Praça do Mercado, Loja 5 - 1º 5370-287 Mirandela Telefone: 278 264 928 Fax: 278 264 928
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Име: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Адрес: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: SATIVA - Desenvolvimento Rural, Lda
Адрес: Rua Robalo Gouveia, nº 1-1 1900 – 392 Lisboa Telefone: 217 991 100 Fax: 217 991 119 sativa@sativa.pt
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
PT_0017_0245_SPE_PT_O.pdf    (PT_0017_0245_SPE_PT_O.pdf)
PT_0017_0245_SUM_DA.pdf    (PT_0017_0245_SUM_DA.pdf)
PT_0017_0245_SUM_DE.pdf    (PT_0017_0245_SUM_DE.pdf)
PT_0017_0245_SUM_EL.pdf    (PT_0017_0245_SUM_EL.pdf)
PT_0017_0245_SUM_EN.pdf    (PT_0017_0245_SUM_EN.pdf)
PT_0017_0245_SUM_ES.pdf    (PT_0017_0245_SUM_ES.pdf)
PT_0017_0245_SUM_FR.pdf    (PT_0017_0245_SUM_FR.pdf)
PT_0017_0245_SUM_IT.pdf    (PT_0017_0245_SUM_IT.pdf)
PT_0017_0245_SUM_NL.pdf    (PT_0017_0245_SUM_NL.pdf)
PT_0017_0245_SUM_PT_O.pdf    (PT_0017_0245_SUM_PT_O.pdf)Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page