european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Langres
Countries of Origin: FR Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: FR/PDO/0017/0121 Typ av produkt: Klass 1.3. Ost
Status: Registrerad
 
Date of Publication:       25.08.2011
Date of Registration:       21.06.1996
Date of 1st Amendment:       23.08.2012

Myndighet/kontrollorgan
Namn: CERTIPAQ*
Adress: "11 Villa Thoréton 75015 PARIS Tél : (33 1) 45 30 92 92 Fax : (33 1) 45 30 93 00 " "certipaq@certipaq.com " www.certipaq.com
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L227 23.08.2012
Official Journal C247 25.08.2011
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
140901-avis_langres_derogation_temporaire.pdf    (140901-avis_langres_derogation_temporaire.pdf)
FR_0017_0121_SPE_FR_O.pdf    (FR_0017_0121_SPE_FR_O.pdf)
FR_0017_0121_SUM_DA.pdf    (FR_0017_0121_SUM_DA.pdf)
FR_0017_0121_SUM_DE.pdf    (FR_0017_0121_SUM_DE.pdf)
FR_0017_0121_SUM_EL.pdf    (FR_0017_0121_SUM_EL.pdf)
FR_0017_0121_SUM_EN.pdf    (FR_0017_0121_SUM_EN.pdf)
FR_0017_0121_SUM_ES.pdf    (FR_0017_0121_SUM_ES.pdf)
FR_0017_0121_SUM_FR_O.pdf    (FR_0017_0121_SUM_FR_O.pdf)
FR_0017_0121_SUM_IT.pdf    (FR_0017_0121_SUM_IT.pdf)
FR_0017_0121_SUM_NL.pdf    (FR_0017_0121_SUM_NL.pdf)
FR_0017_0121_SUM_PT.pdf    (FR_0017_0121_SUM_PT.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan