european_commission
DOOR

Právne oznámenie | Najčastejšie otázky | Vyhľadávanie | Kontakt | Login 3C/3CG
Európska komisia > Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka > Poľnohospodárstvo a potraviny > DOOR > Denomination Information

Meno: Langres
Countries of Origin: FR Druh žiadosti: CHOP
Dossier Number: FR/PDO/0017/0121 Druh výrobku: Trieda 1.3. Syry
Stav: Zaevidovaná
 
Date of Publication:       25.08.2011
Date of Registration:       21.06.1996
Date of 1st Amendment:       23.08.2012

Orgán/kontrolný orgán
Meno: CERTIPAQ*
Adresa: "11 Villa Thoréton 75015 PARIS Tél : (33 1) 45 30 92 92 Fax : (33 1) 45 30 93 00 " "certipaq@certipaq.com " www.certipaq.com
URL: Orgán/kontrolný orgán

Official Journal Publications
Official Journal C247 25.08.2011
Official Journal L148 21.06.1996
Official Journal L227 23.08.2012

Other Documents
140901-avis_langres_derogation_temporaire.pdf    (140901-avis_langres_derogation_temporaire.pdf)
FR_0017_0121_SPE_FR_O.pdf    (FR_0017_0121_SPE_FR_O.pdf)
FR_0017_0121_SUM_DA.pdf    (FR_0017_0121_SUM_DA.pdf)
FR_0017_0121_SUM_DE.pdf    (FR_0017_0121_SUM_DE.pdf)
FR_0017_0121_SUM_EL.pdf    (FR_0017_0121_SUM_EL.pdf)
FR_0017_0121_SUM_EN.pdf    (FR_0017_0121_SUM_EN.pdf)
FR_0017_0121_SUM_ES.pdf    (FR_0017_0121_SUM_ES.pdf)
FR_0017_0121_SUM_FR_O.pdf    (FR_0017_0121_SUM_FR_O.pdf)
FR_0017_0121_SUM_IT.pdf    (FR_0017_0121_SUM_IT.pdf)
FR_0017_0121_SUM_NL.pdf    (FR_0017_0121_SUM_NL.pdf)
FR_0017_0121_SUM_PT.pdf    (FR_0017_0121_SUM_PT.pdf)Nie je možné zaručiť, aby dokument, ktorý je k dispozícii on-line vždy presne korešpondoval s oficiálne prijatým textom. Iba legislatíva Európskej únie, ktorá je vytlačená v papierovom vydaní Úradného vestníka Európskej únie, sa pokladá za záväznú.
Začiatok stránky