european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Langres
Countries of Origin: FR Вид на заявлението: ЗНП
Dossier Number: FR/PDO/0017/0121 Вид на продукта: Клас 1.3. Сирена
Статус: Регистрирано
 
Date of Publication:       25.08.2011
Date of Registration:       21.06.1996
Date of 1st Amendment:       23.08.2012

browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган
Име: CERTIPAQ*
Адрес: "11 Villa Thoréton 75015 PARIS Tél : (33 1) 45 30 92 92 Fax : (33 1) 45 30 93 00 " "certipaq@certipaq.com " www.certipaq.com
URL: browseDenomination.inspectionBody=Компетентен/Контролен орган

Official Journal Publications
Official Journal L227 23.08.2012
Official Journal C247 25.08.2011
Official Journal L148 21.06.1996

Other Documents
140901-avis_langres_derogation_temporaire.pdf    (140901-avis_langres_derogation_temporaire.pdf)
FR_0017_0121_SPE_FR_O.pdf    (FR_0017_0121_SPE_FR_O.pdf)
FR_0017_0121_SUM_DA.pdf    (FR_0017_0121_SUM_DA.pdf)
FR_0017_0121_SUM_DE.pdf    (FR_0017_0121_SUM_DE.pdf)
FR_0017_0121_SUM_EL.pdf    (FR_0017_0121_SUM_EL.pdf)
FR_0017_0121_SUM_EN.pdf    (FR_0017_0121_SUM_EN.pdf)
FR_0017_0121_SUM_ES.pdf    (FR_0017_0121_SUM_ES.pdf)
FR_0017_0121_SUM_FR_O.pdf    (FR_0017_0121_SUM_FR_O.pdf)
FR_0017_0121_SUM_IT.pdf    (FR_0017_0121_SUM_IT.pdf)
FR_0017_0121_SUM_NL.pdf    (FR_0017_0121_SUM_NL.pdf)
FR_0017_0121_SUM_PT.pdf    (FR_0017_0121_SUM_PT.pdf)Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page