european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Falukorv
Countries of Origin: SE Typ av ansökan: GTS
Dossier Number: SE/TSG/0007/0020 Typ av produkt: Klass 1.2. Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)
Status: Registrerad
 
Date of Publication:       10.03.2001
Date of Registration:       13.12.2001
Date of 1st Amendment:       10.07.2012

Official Journal Publications
Official Journal L328 13.12.2001
Official Journal C78  10.03.2001
Official Journal C251 27.08.2011
Official Journal L178 10.07.2012
Official Journal L326 04.12.2008Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan