european_commission
DOOR

Rättsligt meddelande | Vanliga frågor | Sökning | Kontaktperson | Login 3C/3CG
Europeiska kommissionen > Jordbruk och landsbygdsutveckling > Jordbruk och livsmedel > DOOR > Denomination Information

Namn: Carne Marinhoa
Countries of Origin: PT Typ av ansökan: SUB
Dossier Number: PT/PDO/0117/0233 Typ av produkt: Klass 1.1. Färskt kött (och slaktbiprodukter)
Status: Registrerad
 
Date of Registration:       21.06.1996
Date of 1st Amendment:       17.11.2012

Producer Group
Namn: Associação de criadores de Bovinos da Raça Marinhoa
Adress: Quinta da Medela Verdemilho 3810‐455 Aveiro Telefone:234 480 470 Fax: 234 385 211 acrmarinhoa@gmail.com
URL: Producer Group

National/Regional Authority
Namn: Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Adress: Av. Afonso Costa, nº3 1949-002 Lisboa Telefone: 218442200 Fax: 218442202 dspaa@dgadr.pt
URL: National/Regional Authority

Myndighet/kontrollorgan
Namn: CERTIS -Controlo e Certificação, Lda.
Adress: Rua Diana de Liz – Horta do Bispo – Ap.320 7006-804 Évora Telefone: 266 769 564/5 Fax: 266 769 566 certis@certis.pt
URL: Myndighet/kontrollorgan

Official Journal Publications
Official Journal L148 21.06.1996
Official Journal C71  09.03.2012
Official Journal L320 17.11.2012

Other Documents
PT_0017_0233_SPE_PT_O.pdf    (PT_0017_0233_SPE_PT_O.pdf)
PT_0017_0233_SUM_DA.pdf    (PT_0017_0233_SUM_DA.pdf)
PT_0017_0233_SUM_DE.pdf    (PT_0017_0233_SUM_DE.pdf)
PT_0017_0233_SUM_EL.pdf    (PT_0017_0233_SUM_EL.pdf)
PT_0017_0233_SUM_EN.pdf    (PT_0017_0233_SUM_EN.pdf)
PT_0017_0233_SUM_ES.pdf    (PT_0017_0233_SUM_ES.pdf)
PT_0017_0233_SUM_FR.pdf    (PT_0017_0233_SUM_FR.pdf)
PT_0017_0233_SUM_IT.pdf    (PT_0017_0233_SUM_IT.pdf)
PT_0017_0233_SUM_NL.pdf    (PT_0017_0233_SUM_NL.pdf)
PT_0017_0233_SUM_PT_O.pdf    (PT_0017_0233_SUM_PT_O.pdf)Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt på Internet exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Till början av sidan